Thursday, 12 March 2015

બાળ સારસ્વત ખેલ મહોત્સવ, શુક્લતિર્થ 2013-2014
 બાળ સારસ્વત મહોત્સવ 2013-14 માં બેલદાર અમિષા ધોરણ 8 એ તાલુકા કક્ષાએ 100 મીટર દોડમાં પ્રથમ ક્રમ મેળવ્યો હતો.

No comments:

Post a Comment